Presentatie

De Marcel Mariën Stichting werd opgericht op 1 september 2017, op initiatief van enkele experten van het surrealisme waaronder Sarah Whitfield en Xavier Canonne.

Hierdoor wil de stichting aan Marcel Mariën, een van de meest representatieve figuren, zijn rechtmatige plaats geven.

Mariën weigert zich te beperken tot één discipline. Misschien is dit de reden waarom  hij zich niet als een kunstenaar beschouwde. Naast zijn activiteit als schrijver en dichter creëerde hij object-assemblages, collages, fotos, tekeningen, schilderijen en een film. Het eerste project van de Marcel Mariën Stichting is de samenstelling van een catalogus van zijn werk, die gratis toegankelijk is via het tabblad “DE CATALOGUE RAISONNÉ” op deze website.

 

Mariën was ook de archivaris, historicus en uitgever van de surrealistische beweging in België. Hij heeft in grote mate bijgedragen tot het bekend maken van deze beweging door de werken en geschriften van de leden te publiceren en te verspreiden. Hij laat dus een kostbare erfenis na die vraagt om herontdekt te worden.

De Marcel Mariën Stichting heeft immers de ambitie om het surrealisme in België te bestuderen, te valoriseren en te promoten door middel van tentoonstellingen, publicaties, symposia en de oprichting van een onderzoeks- en documentatiecentrum.

Op die manier hoopt de Stichting nieuw leven in te blazen in de studie van deze revolutionaire, literaire en artistieke beweging en die een van de belangrijkste onderdelen van het Belgische culturele erfgoed vormt.