Cover van de monografie gewijd aan Magritte en geschreven door Mariën