Het comité

Met de bedoeling een Catalogue Raisonné van Marcel Mariën samen te stellen, stelde de Marcel Mariën Stichting een Expertisecomité samen met als taak de haar voorgelegde werken, in om het even welk medium, te bestuderen met het oog op een eventuele opname in de catalogus. Het comité is samengesteld uit vier leden die allen gespecialiseerd zijn in het werk van Marcel Mariën en het surrealisme: Sarah Whitfield, Xavier Canonne, Frank Castelyns en Augustin Nounckele.

 

– Sarah Whitfield :

Kunsthistorica, schrijfster, curator en medeauteur van de René Magritte catalogue raisonné, Sarah Whitfield is een autoriteit van, onder andere, van het Belgische surrealisme. Ze was nauw verwant met Marcel Mariën en is nu de Erevoorzitter van de Marcel Mariën Stichting.

 

– Xavier Canonne :

Xavier Canonne  behaalde  zijn diploma in de kunsthistorie aan de Université Libre de Bruxelles, en doctoreerde aan de Sorbonne in Parijs met een thesis over het surrealisme in België. Momenteel is hij de directeur van het Fotomuseum in Charleroi. Hij schreef verschillende boeken over het surrealisme en organiseerde tentoonstellingen zoals Surrealism in Belgium, The discreet charm of bourgeoisie, Naples-Florida, 2015, René Magritte: The Revealing Image, Photo and Films, Australia, 2017/ Japan, 2018 en Magritte, La Ligne de vie, Lugano, 2018/ Helsinki, 2019. Hij was goed bevriend met Mariën en werkte mee aan enkele van zijn boeken. Xavier Canonne organiseerde een grote tentoonstelling van de kunstenaar in het Fotomuseum van Charleroi in 2013, Marcel Mariën, Le passage clandestin.

 

– Frank JMA Castelyns :

Kunstenaar en uitgever van de Persona edities. Tussen 1990 en 2018 organiseerde hij in zijn atelier tentoonstellingen van Marcel Mariën, Wout Vercammen en Roland Van den Berghe. Hij studeerde  graveer- en beeldhouwkunst in Sint-Lukas in Brussel en onderwees de techniek van de gravure, steendruk en zeefkunst aan de Akademie van Schone Kunsten in Turnhout en nadien in het Sint- Lukas in Brussel. Hij werkte met Mariën bij het maken van diens zeefdrukken en publiceerde de catalogue raisonné : Marcel Mariën. L’œuvre  graphique et les multiples, Antwerpen, 2002. In 1989 verscheen Verborgen Sarabande, de eerste vertaling van Marien’s aforismen in het nederlands.

 

– Augustin Nounckele :

Gediplomeerd als kunsthistoricus aan de Université Libre de Bruxelles, Augustin Nounckele is de auteur van een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis  van Mariën’s objecten. Hij is tevens de co-auteur van de Catalogue Raisonné en de gedelegeerde bestuurder van de stichting.

 

Bijeenkomst van het Marcel Mariën Comité

Informatie over de volgende bijeenkomst van het Comité zullen binnenkort worden meegedeeld. Indien u wenst geïnformeerd te worden via mail : gelieve uw emailadres in onderstaand formulier in te vullen.