Presentatie

De Marcel Mariën Stichting werd opgericht op 1 september 2017, op initiatief van enkele experten van het surrealisme waaronder Sarah Whitfield en Xavier Canonne.

Hierdoor wil de stichting aan Marcel Mariën, een van de meest represtatieve figuren, zijn rechtmatige plaats geven.

Mariën weigert zich te beperken tot één discipline. Misschien is dit de reden waarom  hij zich niet als een kunstenaar beschouwde. Naast zijn activiteit als schrijver en dichter creëerde hij object-assemblages, collages, fotos, tekeningen, schilderijen en een film. Het eerste project van de Marcel Mariën Stichting is de samenstelling van een catalogus van zijn werk, die gratis toegankelijk is via het tabblad “DE CATALOGUE RAISONNÉ” op deze website.

Mariën was ook de archivaris, historicus en uitgever van de surrealistische beweging in België. Hij heeft in grote mate bijgedragen tot het bekend maken van deze beweging door de werken en geschriften van de leden te publiceren en te verspreiden. Hij laat dus een kostbare erfenis na die vraagt om herontdekt te worden.

De Marcel Mariën Stichting heeft immers de ambitie om het surrealisme in België te bestuderen, te valoriseren en te promoten door middel van tentoonstellingen, publicaties, symposia en de oprichting van een onderzoeks- en documentatiecentrum.

Op die manier hoopt de Stichting nieuw leven in te blazen in de studie van deze revolutionaire, literaire en artistieke beweging en die een van de belangrijkste onderdelen van het Belgische culturele erfgoed vormt.

 

Activiteiten

Catalogues raisonnés en boekuitgaven

De Marcel Mariën Stichting heeft een belangrijke redactionele activiteit. De stichting bereidt eveneens de catalogue raisonné voor van Marcel Mariën (1920-1993) (toegankelijk sinds 29 april 2020), Rachel Baes (1912-1983), Léo Dohmen (1929-1999), Jane Graverol (1907-1984), Marcel-G. Lefrancq (1916-1974), Max Servais (1904-1990) en Armand Simon (1906- 1981).

Hiernaast wordt er gewerkt aan een collectie boeken gewijd aan elke surrealist, alsook aan het herdrukken van zeldzame en waardevolle werken. Tenslotte zullen de aforismen en poëzie van de auteurs in een pocketeditie worden verspreid.

 

Tentoonstellingen

Tentoonstellingen zijn een bevoorrecht instrument voor artistieke verspreiding en zijn daarom een prioriteit voor de Marcel Mariën Stichting, zowel nationaal als internationaal. Verschillende projecten zijn voorzien: een Mariënretrospectieve, een tentoonstelling gewijd aan de surrealistische fotografie alsook aan het surrealisme in België.

Onderzoekscentrum

De Stichting stelt zich ook tot doel het verzamelen van boeken, archieven en andere waardevolle documenten en een onderzoeks-en documentatiecenter op te richten om het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

Conferenties

Conferenties en symposia over het surrealisme in België worden georganiseerd, alsook over elke kunstenaar afzonderlijk.

Auteursrechten

De Stichting is de enige eigenaar van de auteursrechten van Marcel Mariën. Elke reproductie van zijn werk moet het voorwerp zijn van een voorafgaand verzoek aan de Stichting en aan de SABAM, aan wie het beheer van de rechten werd toevertrouwd.

Om SABAM te contacteren :

 

 

Portrait non craché, 1991

Le tableau blanc, 1953

Les dernières volontés, 1985